ไฟรัก มรสุมลวง แพรตะวัน

ISBN:

Published:

Kindle Edition

213 pages


Description

ไฟรัก มรสุมลวง  by  แพรตะวัน

ไฟรัก มรสุมลวง by แพรตะวัน
| Kindle Edition | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 213 pages | ISBN: | 5.16 Mb

แดนไกรรักเนตรทรายหมดหัวใจ แตแลวจู ๆ เธอกปันใจใหกับชายอืนโดยทียังมีเขาอยูทังคน ความคับแคนทีสุมในอก แดนไกรจึงตัดสินใจทำลายหญิงสาว และนังมองเธอทรมานจนตายไปทังหมดเกิดขึนเพราะความรัก เกิดขึนทังทีใจยังปรารถนา เขาตองการใหเธอเปนของเขาเพียงคนเดียวMoreแดนไกรรักเนตรทรายหมดหัวใจ แต่แล้วจู่ ๆ เธอก็ปันใจให้กับชายอื่นโดยที่ยังมีเขาอยู่ทั้งคน ความคับแค้นที่สุมในอก แดนไกรจึงตัดสินใจทำลายหญิงสาว และนั่งมองเธอทรมานจนตายไปทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความรัก เกิดขึ้นทั้งที่ใจยังปรารถนา เขาต้องการให้เธอเป็นของเขาเพียงคนเดียวหมอธันวาในคราบนักสังคมสงเคราะห์แต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความลุ่มร้อน เก็บงำซ่อนเร้นเพื่อส่งผู้อื่นลงนรก แทนที่จะเป็นคนฉุดรั้งผู้ที่อ่อนแอกว่าขึ้นมาเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริง แต่เขากลับทำในสิ่งตรงกันข้ามด้วยแรงเสน่หาที่ก่อเกิดฝังรอยแผลเป็นในใจ ต่างก็แสดงออกในมุมที่ต่างออกไปรักหรือลวงเขายังไม่เคยรู้จักมันจริง ๆEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ไฟรัก มรสุมลวง":


besthostess.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us